Referanser

Prosjekterfaring

 • Programleder og prosjektleder. Endrings/omstillingsprogram, Outsourcing av serverpark, Innføring av ITIL, Anskaffelse av CRM, Service Desk og Prosjektstyringsverktøy, Oppgradering av XP (IWMAC AS)
 • Prosjektleder for Kjernejournal (Norsk Helsenett)
 • Prosjektleder eResept (Norsk Helsenett)
 • Regional prosjektleder for EKG-system (Hemit)
 • Regional prosjektleder for utvikling og innføring av elektronisk kurve (Helse Midt-Norge)
 • Scrum innføringsprosjekt (Statoil ASA)
 • SAP RPM Porteføljestyringssystem (Statoil ASA)
 • Utvikling av SAP PS e-læringskurs (Statoil ASA)
 • Prosjekt controller ifm innføring av samarbeids-løsninger (Statoil ASA)
 • Prosjektleder for håndtering av logistikk og eierskapsallokering (Statoil ASA)
 • Prosjektleder for etablering av ny arkitektur, intranett og sikkerhetsstrategi (Helse Midt-Norge)
 • Prosjektleder for feilsøking og arkitekturgjennomgang  ifm treghet i nettverk (Helse Midt-Norge)
 • Høykom Fyrtårnprosjekt – Overføring av digitale bilder over høyhastighetsnett (Helse Midt-Norge)
 • Prosjektleder for integrasjon mellom røntgen- og pasientadministrativt system (Helse Midt-Norge)
 • Regional prosjektleder for innføring av røntgensystem (Helse Midt-Norge)
 • Prosjektleder for prosessgjennomgang av call-desk system ifm sammenslåing av to banker (Stor norsk bank)
 • Prosjektleder for SAP Euro-konverteringsprosjekt (Novozymes Danmark)
 • Prosjektleder for SAP Euro-konverteringsprosjekt (Norske Skog ASA)
 • Prosjektleder for utvikling av finansportal (Utenlandsk firma)
 • Prosjektleder for karriereutviklingssystem (Luftforsvaret)
 • Prosjektleder for utvikling av utdanningssystem (Luftforsvaret)
 • Prosjektleder og systemutvikler av HR-system (Luftforsvaret)
 • Utvikling av  lønnssystem (Forsvarets overkommando/Forsvarsstaben)

Metodikk

 • Utvikling av metodikk og beste praksis for prosjekt- og programledelse (Statoil ASA)
 • Innføring av Capital Value Process (Statoil ASA)
 • Utarbeidelse av styrende dokumentasjon (Statoil ASA)
 • Etablering av prosjektmetodikk (Lite offentlig foretak)
 • Utvikling av metodikk ifm sammenslåing av Forsvarets HR-systemer (Luftforsvaret)

Mentoring/Coaching

 • Oppstartsstøtte (Statoil ASA)
 • Prosjektledercoaching (Stort konsulentselskap)
 • Prosjektledercoaching (Stor prosessbedrift)

Kursleder

 • Prosjektmetodikk (Statoil ASA)
 • SAP PS (Statoil ASA)
 • Diverse kurs i prosjektledelse (Statoil ASA)
 • Estimeringskurs (Statoil ASA)
 • Kost/nytte analyse (Statoil ASA)
 • Diverse kurs i prosjektledelse (DnD)
 • Kurs i prosjektledelse (Lite IT-firma)
 • Foreleser i grunnleggende datafag (Høgskolen i Østfold).