Tjenester

Generell rådgivning
Enkelte bedrifter mangler IT-strategi, eller har utfordringer med å se sammenhengen mellom sin forretnings- og IT-strategi. Andre bedrifter trenger hjelp for å løse prosjektrelaterte problemer, eller  trenger en objektiv vurdering av konkrete problemstillinger.

Ledelse
Prosjektservice har lang erfaring fra prosjekt- og programledelse av mange typer prosjekter og kan bistå med ledelse av ditt prosjekt, eventuelt som management for hire i en kortere eller lengre periode.

Mentoring/coaching
Ønsker du å bygge opp egen prosjektlederkompetanse i ditt firma? Har du uerfarne prosjektledere som trenger mentoring eller coaching? Har du en styringsgruppe som ikke  fungerer?

Oppstartsservice
Oppstart av prosjekter er ofte en utfordrende fase. Mange prosjektledere sliter med å komme skikkelig i gang. Kanskje trenger de en liten dytt i riktig retning! Prosjektservice kan blant annet tilby sjekklister for oppstart, gjennomgang av metodikk, kartlegging av kompetansegap og andre nyttige oppstartstjenester.

Metodikk
Rådgivning innenfor metodikk, beste praksis og malverk, som PMI, CVP og Scrum. Prosjektservice kan hjelpe deg til å skreddersy metodikken til ditt behov.

Kurs, møter mm.
Prosjektservice holder kurs innenfor mange kunnskapsområder. Dette kan være:

  • Prosjektledelse
  • Metodikk
  • Teknikker
  • Risikohåndtering
  • Kost/nytte analyser (business case)
  • Estimering
  • SAP PS

I tillegg tilbys fascilitering av workshop’er og andre møter.